18. oppitunti: Jumalan toinen ja kolmas käsky

224. Mikä on Jumalan toinen käsky?

Jumalan toinen käsky on: Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä.

224. Mihin meitä käsketään toisessa käskyssä?

Toisessa käskyssä meitä käsketään puhumaan kunnioittavasti Jumalasta, pyhistä sekä pyhistä asioista ja olemaan rehellisiä vannoessamme valaa sekä olemaan uskollisia niille sekä lupauksillemme.

226. Mitä tarkoitamme valalla?

Vala on Jumalan kutsumista todistajaksi totuudelle, jonka sanomme.

227. Milloin vala on oikeutettu? *

Jotta vala olisi oikeutettu, kolmen asian täytyy toteutua.

 1. Täytyy olla hyvä syy valan vannomiseen.
 2. Täytyy olla vakuuttunut siitä, että mitä valalla vannotaan, on totta.
 3. Ei tule kirota, mikä tarkoittaa valan vannomista vääryyden tekemiseksi.

228. Minkä suuren synnin tekee henkilö, joka tarkoituksellisesti pyytää Jumalaa todistamaan valhetta?

Henkilö, joka tarkoituksellisesti pyytää Jumalaa todistamaan valhetta, tekee erittäin vakavan synnin, jota kutsutaan vääräksi valaksi.

229. Mikä on pyhä lupaus? *

Pyhä lupaus on tietoinen lupaus Jumalalle, millä ihminen velvoittaa itsensä tekemään jotain, mikä on erityisen mieluista Jumalalle, siten, että sen tekemättä jättäminen olisi hänelle synti.

230. Mitä tarkoitetaan Jumalan nimen väärin käyttämisellä?

Jumalan nimen väärin käyttämisellä tarkoitetaan sitä, kun Jumalan tai Jeesuksen Kristuksen pyhää nimeä käytetään ilman kunnioitusta; esimerkiksi osoittamaan yllättymistä tai vihaisuutta.

231. Onko Jumalan nimen väärinkäyttö synti?

Jumalan nimen väärinkäyttö on synti; tavallisesti se on lievä synti.

232. Mitä on kiroaminen?

Kiroaminen on jonkin pahan kutsumista johonkin ihmiseen, paikkaan tai asiaan.

233. Mitä on jumalanpilkka?

Jumalanpilkka on loukkaavaa kieltä, jolla osoitetaan halveksuntaa Jumalaa kohtaan joko suoraan tai pyhimysten ja pyhien asioiden kautta.

234. Mikä on Jumalan kolmas käsky?

Jumalan kolmas käsky on: Muista pyhittää Herran päivä.

 • velvollisuus palvoa Jumalaa koskee jokaista ihmistä luonnostaan (luonnollisen moraalilain perusteella). Ihmisen tulee palvoa ja kiittää Jumalaa Hänen jatkuvista siunauksistaan. Koska ihmisen on luontonsa vuoksi mahdotonta ilmaista palvontaa ja kiitosta jatkuvasti, järki sanoo, että tietyt ajat on omistettava tähän tarkoitukseen. Vanhassa Testamentissa Jumala ilmaisi käskyllään tarkemmin, kuinka ihmisen tulee täyttää tämä velvollisuus (*)

235. Miksi Kirkko käskee meitä pitämään sunnuntain Herran päivänä?

Kirkko käskee meitä pitämään sunnuntain Herran päivänä, sillä sunnuntaina Kristus nousi kuolleista ja sunnuntaina Pyhä Henki vuodatettiin apostolien päälle.

 • varhainen kirkko muutti jumalanpalvonnan päivän lauantaista sunnuntaille Kristuksen sille antamalla auktoriteetilla. Uudessa testamentissa ei selväsanaisesti mainita apostoleiden muuttaneen jumalanpalveluksen päivää, mutta se tiedetään Traditiosta.

236. Mitä kolmannella käskyllä käsketään?

Kolmannella käskyllä meitä käsketään palvomaan Jumalaa erityisellä tavalla sunnuntaina, joka on Herran päivä.

237. Millä tavoin Kirkko käskee meitä palvomaan Jumalaa sunnuntaisin?

Kirkko käskee meitä palvomaan Jumalaa sunnuntaisin osallistumalla pyhään messu-uhriin (eli pyhään messuun*)

 • messuun tulee osallistua olemalla paikan päällä fyysisesti alusta loppuun. Jos kirkkoon ei mahdu, koska se on liian täynnä, velvollisuuden täyttää, jos on osa messuun osallistuvaa joukkoa. Jos on huomattavan kaukana tästä joukosta, ei tokikaan ole fyysisesti läsnä messussa(*). TV:stä messun katsominen ei täytä sunnuntaivelvollisuutta.
 • On lievä synti myöhästyä omasta syystään pienestä osaa messua ja vakava synti myöhästyä omasta syystään suuremmasta osaa messua. Velvollisuus osallistua messuun ei täyty, jos messuun tulee vasta kun pappi on aloittanut eukaristisen liturgian.
 • täyttääkseen velvollisuuden osallistua messuun ihmisellä täytyy olla ainakin sisäinen tavoite kuunnella messu ja hänen täytyy kiinnittää huomionsa ainakin siten kuin pystyy (at least in a vague way) vietettävään messuun. Olisi vakava synti olla kiinnittämättä mitään huomiota osallistumansa sunnuntaimessun tärkeimpiin osiin.
 • tulee pyrkiä välttämään vapaaehtoista hajamielisyyttä messussa. On tarpeellista rukoilla ennen messua ja sen jälkeen (*)
 • ”[U]skovilla on velvollisuus osallistua velvoittavina juhlapyhinä eukaristian viettoon, paitsi jos heillä on vakava syy (esim. sairaus tai pienten lasten hoito) tai oman kirkkoherran antama lupa” (Katolisen kirkon katekismus, 2181)
 • messu on mahdollisuus saada suuria hengellisiä etuja ja mitä useammin ja hartaammin messuun osallistuu, sitä enemmän armoa saa (*)

238. Mitä kolmannella käskyllä kielletään? *

Kolmas käsky kieltää tekemästä sunnuntaisin mitään tarpeetonta ruumiillista työtä.

 • velvoite välttää ruumiillista työtä on vakava, niin että ruumiillisen työn tekeminen sunnuntaina huomattavan pitkän aikaa on vakava synti

239. Mitä on ruumiillinen työ? *

Ruumiillinen työ on sellaista, joka vaatii enemmän ruumista kuin mieltä.

240. Missä tapauksissa ruumiillinen työ sunnuntaina on sallittua?

Ruumiillinen työ sunnuntaina on sallittua, kun Jumalan kunnia tai oma tarpeemme tai lähimmäisemme tarve sitä edellyttää.

 • sunnuntaina on lupa tehdä työtä joka liittyy jumalanpalvelukseen; välttämättömiä kotitöitä, joita ei voi kätevästi ennakoida tai lykätä; pitää henkilökohtaisesti huolta sairaasta; ja tehdä työtä, joka on välttämätöntä yhteisen hyvän tai oman toimeentulon vuoksi.

KYSYMYKSIÄ:

 1. Kristus käski suorasanaisesti muuttaa sapatin sunnuntaiksi
 2. Henkilö täyttää messuvelvollisuuden, jos hän katsoo messun TV:stä

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close