20. oppitunti: Jumalan seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes käsky

259. Mikä on seitsemäs käsky?

Seitsemäs käsky on: Älä varasta.

260. Mitä seitsemäs käsky käskee?

Seitsemäs käsky käskee kunnioittamaan sitä, mikä kuuluu toiselle, pitämään sopimuksissa lupaamamme asiat sekä maksamaan (oikeudenmukaiset) velkamme.

261. Mitä seitsemäs käsky kieltää?

Varastamisen lisäksi seitsemäs käsky kieltää vilpin, toisen ihmisen omaisuuden hallussapidon oikeudettomasti, vahingonteon toisten ihmisten omaisuudelle sekä lahjuksien vastaanottamisen julkisessa virassa.

262. Olemmeko velvoitetut palauttamaan tavaroiden omistajalle varastetut tavarat tai niiden arvon?

Olemme velvoitetut palauttamaan tavaroiden omistajalle tavarat, tai niiden arvon, silloin kun se on meille mahdollista.

263. Olemmeko velvoitetut korvaamaan toisen ihmisen omaisuudelle oikeudettomasti aiheuttamamme vahingot?

Olemme velvoitetut korvaamaan toisen ihmisen omaisuudelle oikeudettomasti aiheuttamamme vahingot, siinä määrin kuin se on meille mahdollista.

264. Mikä on Jumalan kahdeksas käsky?
Kahdeksas käsky on: Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

265. Mitä kahdeksas käsky käskee?

Kahdeksas käsky käskee meitä puhumaan totta kaikissa asioissa mutta erityisesti niissä, mitkä koskevat toisen ihmisen kunniaa.

266. Mitä kahdeksas käsky kieltää?

Kahdeksas käsky kieltää valheet, hätäiset johtopäätökset, pahat puheet, panettelun sekä sellaisten salaisuuksien kertomisen, mitkä meidän tulee pitää.

267. Milloin ihmien tekee syntiä hätäisillä johtopäätöksillä?

Ihminen tekee syntiä hätäisillä johtopäätöksillä kun hän ilman pätevää syytä uskoo jotain, mikä on haitallista toisen kunnialle.

268. Milloin ihminen tekee syntiä pahojen puheiden kautta?

Ihminen tekee syntiä pahojen puheiden kautta, kun hän kertoo jonkun ihmisen salatuista vajavaisuuksista ilman pätevää syytä.

269. Milloin ihminen tekee syntiä panettelun tai kunnianloukkauksen kautta?

Ihminen tekee panettelun tai kunnianloukkauksen syntiä, kun hän valehtelemalla loukkaa toisen ihmisen kunniaa.

270. Milloin meidän tulee pitää salaisuus?

Meidän tulee pitää salaisuus, kun olemmen luvanneet niin, tai jos virkamme vaatii sitä, tai toisen ihmisen kunnia vaatii sitä.

271. Mitä ihmisen tulee tehdä, jos hän on tehnyt syntiä pahojen puheiden, panettelun, kunnianloukkauksen tai pidettävien salaisuuksien paljastamisen kautta?

Ihmisen, joka on tehnyt syntiä pahojen puheiden, panettelun, kunnianloukkauksen tai pidettävien salaisuuksien paljastamisen kautta, tulee korvata näiden syntien kautta tehty vahinko lähimmäiselleen mahdollisuuksiensa mukaan.

272. Mikä on Jumalan yhdeksäs käsky?

Jumalan yhdeksäs käsky on: Älä himoitse toisen puolisoa.

273. Mitä yhdeksäs käsky käskee?

Yhdeksäs käsky käskee meitä olemaan puhtaat ajatuksissamme ja haluissamme.

274. Ovatko pelkät ajatukset epäpuhtaista asioista aina itsessään syntiä?

Pelkät ajatukset epäpuhtaista asioista eivät ole aina itsessään syntiä, mutta sellaiset ajatukset ovat vaarallisia.

275. Milloin ajatukset epäpuhtaista asioista muuttuvat synniksi?

Ajatukset epäpuhtaista asioista muuttuvat synniksi, kun ihminen ajattelee siveetöntä tekoa ja tarkoituksella nauttii siitä, tai jos siveetön halu tai himo herätetään ja siihen suostutaan.


276. Mitä yhdeksäs käsky kieltää?

Yhdeksäs käsky kieltää kaikki ajatukset ja halut, jotka ovat ristiriidassa siveyden kanssa.


277. Mikä on Jumalan kymmenes käsky?

Jumalan kymmenes käsky on: Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.

278. Mitä kymmenes käsky kieltää?

Kymmenes käsky kieltää kaiken halun ottaa tai oikeudettomasti hallussapitää jotain, mikä kuuluu toiselle ihmiselle, sekä kateuden toisen ihmisen menestyksestä.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close