Esipuhe ja sananen kurssin metodista

Uskosta voi puhua ja sitä voi opettaa monella eri tapaa. Jo Augustinus toteaa, että uskon opettaminen on sangen vaikeaa. Tämä kurssi on kirjoitettu pääasiassa skolastisen metodin pohjalta. Siinä pyritään käsittelliseen selkeyteen ja ilmaisemaan tarkasti, mitä uskotaan ja sitten selittämään sitä. Kirjoittajan filosofinen lähtökohta on kirkon perinteinen skolastis-tomistinen filosofia. Toisenlaisetkin lähestymis- ja käsittelytavat olisivat mahdollisia. Nykyään yleisempi tapa olisi lähtökohdiltaan eksistentiaalinen. Siinä lähdettäisiin liikkeelle ihmisen kokemuksesta.

Molemmilla lähestymistavoilla on hyvät ja huonot puolensa. Jos kurssi tuntuu vieraalta, ongelma ei välttämättä ole sisällössä. Kurssin ohella kannattaa lukea rinta rinnan Katolisen kirkon katekismusta sekä Katolisen kirkon katekismuksen kompendiumia. Ne ovat uskon nykyaikaisia ja auktoritatiivisia esityksiä. Katekismukseen voi tutustua hiippakunnan sivuilla. Muuta oheislukemistoa tullaan todennäköisesti lisäämään näille sivuille lähitulevaisuudessa.

Kannattaa muistaa, kuten jo ensimmäisessä jaksossa todetaan, että rukoileminen on tärkeä osa kurssin suorittamista. Rukouksen kautta saamme apua, jota tarvitsemme uskonasioissa.

Katolinen usko itsessään on lahja, joka valaisee mielen, vapauttaa elämään ja on lopulta pelastavaa. Tämä kurssi voi olla vain vajavainen yritys johdattaa opiskelija kirkon uskoon. Tekijä on tosin pyrkinyt ilmaisemaan asiat niin, ettei sisällössä ole mitään katolisen uskon vastaista. Tavoite on johdattaa kirkon uskoon, ei omiin ajatuksiin. Sanassa kuitenkin sanotaan: ”tämä aarre on meillä saviastioissa”. Kurssin tekstejä ovat kirjoittajan lisäksi tarkastaneet kaksi suomalaista katolista teologia. Vastuu mahdollisista heikkouksista tai virheistä jää heille tai vain kirjoittajalle.

Lopuksi kannattaa huomioida, että kyseinen kurssi on johdanto, ei kokonaisesitys. Johdanto vastaa kirjan esipuhetta. Sen jälkeen voi päättää, alkaako lukea kirjaa.

Jos jokin asia kurssin aikana tuntuu epäselvältä, aina voi kysyä. Osioiden lopussa on myös kysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa jonkin tai useampien käsiteltyjen asioiden sisäistämisessä. Vastaukset ja omat kysymykset voi lähettää sähköpostiin ursula@katolinen.fi. Jokaisen osion suoritettua saa salasanan seuraavaan osioon.

Toivotan sinulle antoisia hetkiä johdannossa katolisen kirkon uskoon!

yt.

Tuomas Nyyssölä, kirkkoherra

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close