Kirkkoonotto

Lauantaina 13.6. Kristuksen ruumiin ja veren juhlan aattomessussa otettiin viisi henkilöä katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Kirkkoon liittyvät ottivat samassa messussa vastaan sekä vahvistuksen sakramentin että ensimmäisen eukaristian.

Kuvassa vasemmalta lukien: Jukka-Pekka Tapio, Katariina Similä, Eeva Torkkel, (Tuomas Nyyssölä), Hannu Leminen, Tomi Sirvo, (Viktor Torres-Airava)

Onnittelemme sydämemme pohjasta kirkkoon otettuja ja rukoilemme heidän puolestaan!

Me kutsumme tätä ravintoa eukaristiaksi. Siitä pääsee osalliseksi vain se, joka uskoo opetuksemme tosiksi ja joka on kasteessa pesty syntien anteeksiantamiseksi ja uudestisyntymistä varten ja joka elää siten kuin Kristus on säätänyt. Me emme näet ota tätä ravintoa vastaan tavallisena leipänä ja tavallisena juomana. Meidän pelastajamme Jeesus Kristus nimittäin tuli lihaksi Jumalan Sanan kautta ja hän oli lihasta ja verestä meidän pelastuksemme vuoksi. Juuri samalla tavalla – näin meille on opetettu – hänen kiitosrukouksensa sanoin siunaama ravinto, josta meidän veremme ja lihamme saavat muuttumisen kautta ravintonsa, on tämän lihaksi tulleen Jeesuksen liha ja veri” (Pyhä Justinus Marttyyri, 100-luvulla; Ensimmäinen apologia, 66)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close