Kommuunion vastaanottamisen tavasta

Eukaristia on kirkon suurin aarre

1. ”Kaikkeinpyhin eukaristian sakramentti sisältää todesti, todellisesti ja substantiaalisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren yhdessä hänen sielunsa ja hänen jumaluutensa kanssa” (Katekismus 1374; Trenton kirkolliskokous)

2. Kun kirkon ymmärrys eukaristian ihmettä kohtaan syveni, varhaisen kirkon aikana paikoin esiintynyt tapa jakaa kommuunio kädelle muuttui. Vastaanottamisen tavaksi tuli jakaa eukaristia polvistuttaessa kielelle.

3. Nykyään niissä hiippakunnissa, joille on myönnetty ja joissa sovelletaan erityislupaa, kommuunio voidaan jakaa myös uskovan käteen tämän niin tahtoessa; mutta mikäli on olemassa profanaation (pyhän halventumisen) vaara, papin ei tule jakaa kommuuniota käteen.

  • ”Jos on olemassa profanaation vaara, messua viettävän papin ei tule jakaa hostiaa käteen, ja hänen tulee selittää syy tähän” (Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio – Notitiae, Responsa ad Dubia Proposita 1999; 160-161)
  • ”vaikka kaikilla uskovilla on aina oikeus saada kommuunio kielelle niin tahtoessaan, niin niillä alueilla, joilla piispainkokous on Apostolisen istuimen hyväksynnällä (recognitio) antanut (tähän) luvan, jos joku uskova haluaa ottaa Sakramentin käteensä, pyhä hostia on jaettava hänelle. Kuitenkin erityistä huolta on pidettävä siitä, että hostia nautitaan sen jakajan edessä, niin ettei kukaan kulje pois kantaen eukaristian muruja (species eucharisticas) kädessään. Jos on olemassa profanaation vaara, pyhää kommuuniota ei tule jakaa uskovalle käteen” (Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio – Redemptionis Sacramentum 2004, 92)

4. Eukaristialle on osoitettava palvontaa: ”Koska itse Kristus on läsnä alttarin sakramentissa, hänelle on siinä osoitettava kunnioittavaa palvontaa”. Tämä tapahtuu polvistumalla tai syvään kumartamalla (Katekismus, 1418; 1378). Tämä tulee tehdä ennen kommuunion vastaanottamista.

5. Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen paavi Paavali VI vahvisti, että käytäntö jakaa kommuunio kielelle säilyy kirkossa normina. ”Tämä käytäntö täytyy säilyttää”; ”ottaen huomioon asian vakavuuden ja esitettyjen argumenttien painavuuden, Pyhä isä on päättänyt olla muuttamatta tapaa jakaa kommuunio uskoville” (Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio Memoriale Domini 1969).

6. Tämä tapa tulee säilyttää, koska se ”kuvaa uskovien eukaristian kunnioitusta”; ”se takaa paremmin, että eukaristia jaetaan asiaankuuluvalla kunnioituksella, kauniisti ja arvokkaasti”; ”se ei millään tavalla vähennä vastaanottajan henkilökohtaista arvoa: se on osa sitä välttämätöntä valmistautumista eukaristian hedelmälliseen vastaanottamiseen”; ”se poistaa eukaristian murujen (species eucharisticas) profanaation vaaran”; ”lopuksi, se takaa sen huolellisen varovaisuuden, jota kirkko on aina harjoittanut pyhitetyn leivän murusien (panis consecrati fragmentis) suhteen” (Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio Memoriale Domini 1969)

7. Pyhä istuin kehottaa piispoja, pappeja ja uskovia mitä painokkaimmin noudattamaan kommuunion vastaanottamiseen ja jakamiseen liittyviä voimassa olevia lakeja ja ohjeita. (Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio Memoriale Domini 1969)

Tämä Sakramentti sisältää todella sinut, minun Jumalani, sinut, jota enkelit palvovat, jonka läsnäolosssa Henget ja väkevät voimat vapisevat. Oi, jos vain näkisimme sinut kuten he näkevät, millä kunnioituksella lähestyisimmekään tätä sakramenttia, millä nöyryydellä ottaisimme sinut vastaan” (Pyhä Angela da Foligno)

Kommuunio. Yksityiskohta Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkon alttarikaapista.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close