Ohjeita koronaepidemian ajaksi

Helsingin hiippakunta on päättänyt ottaa käyttöön seuraavat toimenpiteet seurakunnissa koronavirusepidemian takia:

1. Kaikkia kirkossa tai seurakunnassa vierailevia pyydetään välttämään lähikontakteja ja noudattamaan tarkasti viranomaisten antamia yleisiä hygieniaohjeita.

2. Messuja lukuunottamatta kaikki muut toiminnot, esimerkiksi kerhot ja kirkkokahvit, seurakunnissa lakkautetaan toistaiseksi. Poikkeustapauksissa ja kirkkoherran niin päättäessä voidaan kuitenkin järjestää joitakin pienimuotoisia tilaisuuksia, esimerkiksi kasteita ja hautajaisia. Henkilökohtaisia tapaamisia ei ole tarpeen perua, kunhan yleisiä varosääntöjä noudatetaan.

3. Uskovia pyydetään välttämään kommuunion vastaanottamista suoraan suuhun eikä heille toistaiseksi jaeta Kristuksen verta. Suukommuuniota omantunnon syistä välttämättä haluavien on varmistuttava, että papin on helppo pudottaa pyhä hostia heidän kielelleen ilman kosketuksen vaaraa. 

4. Uskovia, jotka ovat tartunnan riskiryhmässä tai viranomaisten ehdottamassa karanteenissa, samoin kuin heidän perheenjäseniään kehotetaan pysymään kotona; heidät on vapautettu sunnuntaivelvollisuudesta. Uskovia, joilla on minkäänlaisia flunssan oireita tai joita messuun osallistuminen tartuntavaaran takia erityisesti huolestuttaa, kehotetaan pysymään kotona. Myös heidät on vapautettu sunnuntaivelvollisuudesta.

5. Kaikkia niitä, jotka eivät voi osallistua sunnuntaimessuun kirkossa, kehotetaan seuraamaan webkameralähetyksiä seurakunnista tai jostakin muusta lähteestä tai ainakin lukemaan messun lukukappaleet. Heitä ja kaikkia uskovia kannustetaan myös harjoittamaan arvokasta tapaa tehdä niin sanottu hengellinen kommuunio.

Pyhän Henrikin katedraalista
– https://www.youtube.com/channel/UCpCwfAH-QvlMJWkaUrxPsJg/videos

Pyhän Marian kirkosta
– https://www.youtube.com/channel/UCIBjiz71Pa42K2OwuaPoHTQ/videos?flow=grid&view=2

Pyhän ristin kirkosta
– https://tampere.livestreams.fi

6. Hiippakunnan pappien ja työntekijöiden tulee välttää matkustamista ulkomaille.

Helsingissä 13.3.2020

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Aiemmat ohjeet kuuluivat:

Helsingin hiippakunnan neuvonantajakollegio on perjantaina 6.3.2020 sopinut seuraavista ohjeista, jotka koskevat messujen viettoa koronavirusepidemian aikana:

1. Pappeja kehotetaan osoittamaan suurta huolellisuutta käsihygieniassa jo ennen messua, messun aikana ja sen päättyessä esimerkiksi käyttämällä käsidesiä tai vastaavia aineita.

2. Tällä hetkellä on parempi olla jakamatta maljaa uskoville.

3. Rauhantervehdys on hyvä tehdä kättelemättä, esimerkiksi vain kumartamalla kevyesti ja toivottamalla toisillemme Herran rauhaa.

4. Jokaisessa seurakunnassa kirkkoherralla on kuitenkin mahdollisuus tilanteen sitä vaatiessa ottaa käyttöön muitakin toimenpiteitä, jotta messussa kävijöiden turvallisuus ei vaarannu.

On hyvä myös pitää mielessä, kuten viranomaiset ovat toistuvasti painottaneet, että koronavirukseen on tärkeää varautua huolellisesti, mutta samalla välttää ylimitoitettuja toimia. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close