Tehtäviä seurakunnalla

Seurakunnalla on erilaisia tehtäviä, joita hoitamaan tarvittaisiin tunnollisia ja luotettavia henkilöitä. Tehtävät ovat vapaaehtoistyötä eli niistä ei makseta palkkaa eikä muita luontaisetuja. Tehtäviin perehdytetään ja niitä voi sen jälkeen hoitaa joko seurakunnan tiloissa tai useimmissa tapauksissa myös kotoa käsin.

TALOUS

Talousavustaja

Tehtävän kuvaus: talousavustaja avustaa seurakuntaa käteisrahan ja tilitysten kanssa.
Tehtävään tarvittava aika: noin 3-5 tuntia kerran kuukaudessa.
Tehtävien erittely:

 • talousavustaja pitää huolta, että kolehdit on laskettu ja kirjattu oikein kolehti- ja kassakirjaan
 • tarkistaa kassakirjan kuukausittaiset päätökset
 • tallettaa käteiskassan ja kolehdin
 • ottaa kopiot kuiteista, postittaa kopiot kirjanpitäjälle ja varastoi alkuperäiset kuitit

Talousavustaja saa käyttöönsä tallennuskortin. Tehtävää on mahdollista hoitaa kotoa käsin. Halutessaan talousavustaja voi hoitaa tehtävää myös seurakunnan toimistossa (esim. kuittikopioiden ottaminen). Hän voi tarvittaessa käyttää tehtävässä seurakunnan puhelinta. Talousavustaja voi halutessaan avustaa laskujen tarkistamisessa.

Mikäli tämä tehtävä kiinnostaa, ole yhteydessä seurakuntaan!


Kolehtivastaavat (2 henkilöä)

Tehtävän kuvaus: kolehtivastaavat laskevat yhdessä kolehdin.
Tehtävään tarvittava aika: noin 4 tuntia kuukaudessa tai noin 1 tunti viikossa.
Tehtävien erittely:

 • kolehtivastaavat laskevat kolehdin ohjeiden mukaan joko kerran kuussa tai kerran viikossa.
 • kolehtivastaava voi talousavustajan luvalla tallentaa kolehdin

Toinen kolehtivastaavista voi olla talousavustaja. Kolehtivastaavat saavat kolehdin mukaansa tai halutessaan voivat laskea kolehdin myös seurakunnan tiloissa.

Mikäli tämä tehtävä kiinnostaa, ole yhteydessä seurakuntaan!

TOIMISTO

Jäsenasioiden sihteeri

Tehtävän kuvaus: Jäsenasioiden sihteeri hoitaa seurakunnan jäsenten rekisteröimisen.
Tehtävään tarvittava aika: noin 1-2 tuntia viikossa tai noin 4-8 tuntia kuukaudessa.
Tehtävien erittely:

 • jäsenasioiden sihteeri ottaa vastaan ja tarkistaa seurakunnan jäsenten rekisteröitymiset
 • tarvittaessa avustaa jäseniä rekisteröitymislomakkeen täyttämisessä
 • toimittaa valmiit lomakkeet seurakuntaan allekirjoitettavaksi ja postittaa ne viranomaiselle
 • hoitaa muut sovittavat jäsenasiat

Tehtävässä tarvitaan kohtuullista suomenkielentaitoa. Tehtävää on mahdollista hoitaa kotoa käsin. Halutessaan jäsenasioiden sihteeri voi hoitaa tehtävää myös seurakunnan toimistossa. Halutessaan hän voi käyttää tehtävässä seurakunnan puhelinta.

Mikäli tämä tehtävä kiinnostaa, ole yhteydessä seurakuntaan!

KIINTEISTÖNHOITO

Kiinteistönhoitajat

Tehtävän kuvaus: Kiinteistönhoitajat huolehtivat siitä, seurakunnan pihaan ja kiinteistöön kuuluvat säännölliset ja satunnaiset huoltotoimet tulevat tehdyiksi.
Tehtävään tarvittava aika: arviolta välillä 1-4 tuntia viikossa / 14 tuntia kuukaudessa.
Tehtävien erittely:

 • toistuvia huoltotoimia ovat esimerkiksi: kesällä pihakäytävien siisteydestä huolehtiminen, nurmikonleikkuu, istutukset ja kukkapenkit; talvella: pihakäytävien lumen kolaus; siivous [siivoukseen liittyvät tehtävät on tällä hetkellä täytetty]
 • kausiluonteisia huoltotoimia ovat esimerkiksi: patterien tarkistus syksyllä ja sulkeminen kesällä
 • satunnaisia huoltotoimia ovat esimerkiksi: pienet korjaustyöt, pienet maalaustyöt, seurakunnan varastoihin kertyvän ylimääräisen tavaran poisto / toimittaminen asianmukaisiin keräyspisteisiin, lampunvaihdot jne.

Mikäli tämä tehtävä kiinnostaa, ole yhteydessä seurakuntaan! Kerro myös, jos sinulla on muita kiinteistönhoitoon liittyviä ideoita tai ratkaisuehdotuksia.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close