Oppitunti 3: Pyhä Kolminaisuus

24. Onko olemassa vain yksi Jumala?

Kyllä, on olemassa vain yksi Jumala.

 • järki voi todistaa meille, että on olemassa vain yksi Jumala. Ajatus, että voisi olla kaksi äärettömän täydellistä jumalaa tai kaksi äärettömästi korkeinta olentoa toisistaan riippumatta, on mieletön.

Jotta tietäisit, että Herra on Jumala, eikä muuta jumalaa ole kuin hän” (vrt. 5. Moos. 4:35)

25. Kuinka monta persoonaa Jumalassa on?

Jumalassa on kolme persoonaa – Isä, Poika ja Pyhä Henki

 • ilman Jumalan ilmoitusta emme voisi tietää Pyhän Kolminaisuuden olemassaoloa, koska kyseessä on yliluonnollinen mysteeri. Ja vaikka Jumala on sen ilmoittanut, emme voi käsittää sitä kokonaan. Kun uskomme Jumalan sanan pohjalta, että yhdessä Jumalassa on kolme persoonaa, emme usko, että yhdessä persoonassa on kolme persoonaa tai yhdessä jumalassa kolme jumalaa – sellainen olisi ristiriitaista.
 • lisätietoa: kaksi virheellistä tapaa käsittää Pyhä Kolminaisuus ovat:
  1. modalismi, jonka mukaan Jeesus oli vain vain Jumalan ilmenemistapa (modus), ei erillinen persoona;
  2. triteismi (tri=kolme, theos=jumala; kolmijumalisuus), jonka mukaan on kolme jumalaa eikä yksi
 • lähettäessään opetuslapset Jeesus sanoi: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt. 28:19)

26. Onko Isä Jumala?

Isä on Jumala ja Pyhän Kolminaisuuden ensimmäinen persoona.

 • Pyhän Kolminaisuuden ensimmäistä persoonaa kutsutaan Isäksi, koska hän synnyttää ikuisuudessa toisen persoonan, ainosyntyisen Poikansa
 • Isää ei kutsuta Isäksi sen vuoksi, että hän olisi vanhempi tai ylempi kuin muut persoonat, vaan koska hän on syntymätön

Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen” (Joh. 5:18)

27. Onko Poika Jumala?

Poika on Jumala ja Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona

 • Pyhän Kolminaisuuden toista persoonaa kutsutaan Pojaksi, koska hän on hamasta ikuisuudesta ainosyntyinen Isästä. Isästä lähtevänä Poikaa kutsutaan Jumalan Sanaksi tai Isän viisaudeksi.
 • Pyhän Kolminaisuuden toista persoonaa kutsutaan Sanaksi.

Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala”
(Joh. 1:1)

Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Matt. 11:27)

28. Onko Pyhä Henki Jumala?

Pyhä Henki on Jumala ja Pyhän Kolminaisuuden kolmas persoona

 • Pyhän Kolminaisuuden kolmatta persoonaa kutsutaan Pyhäksi Hengeksi, koska hamasta ikuisuudesta Isä ja Poika ikäänkuin henkäisevät hänet. Isästä ja Pojasta lähtevänä häntä kutsutaan Isän ja Pojan rakkaudeksi tai lahjaksi.

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16)

29. Mitä Pyhällä Kolminaisuudella tarkoitetaan?

Pyhällä Kolminaisuudella tarkoitetaan yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa.

30. Ovatko kolme persoonaa todella toisistaan erillisiä?

Kolme persoonaa ovat todella toisistaan erillisiä.

 • vaikka Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat erillisiä persoonina, he eivät ole erillisiä luontonsa puolesta. Isän luonto on kokonaan Pojan luonto; ja Isän ja Pojan luonto on kokonaan Pyhän Hengen luonto.

31. Ovatko kolme persoonaa täysin samanarvoisia keskenään?

Kolme persoonaa ovat täysin samanarvoisia keskenään, koska kaikki ovat yksi ja sama Jumala

 • Pyhän Kolminaisuuden persoonista yksikään ei ole toista vanhempi tai voimakkaampi, vaan ovat kaikki yhtä ikuisia ja kaikkivaltaisia, koska ovat samaa luontoa
 • lisätietoa: eräs harhaoppinen tapa ymmärtää Pyhä Kolminaisuus on nimeltään subordinationismi (subsidium = apujoukko), jonka mukaan Poika tai Pyhä Henki ovat alisteisia Isälle

Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30)

32. Miten kolme persoonaa ovat toisistaan erillisinä kuitenkin yksi ja sama Jumala?

Kolme persoonaa ovat toisistaan erillisinä yksi ja sama Jumala, koska kaikilla on yksi ja sama jumalallinen luonto.

 • luonto tarkoittaa tässä suurinpiirtein sitä, mitä jokin on.
 • Koska kolmella persoonalla on yksi ja sama luonto, heitä koskevat sama täydellisyys ja samat ulkoiset työt.
  • Mutta jotta paremmin tuntisimme kolme jumalallista persoonaa, tietyt täydellisyydet ja työt ”luetaan” kullekin persoonalle: esimerkiksi kaikkivaltius ja luominen luetaan Isälle, viisaus ja viisauden työt Pojalle ja rakkaus ja rakkauden työt Pyhälle Hengelle.

33. Voimmeko täysin ymmärtää, miten kolme jumallista persoonaa, vaikkakin toisistaan erillisiä, ovat kuitenkin yksi ja sama Jumala?

Emme voi täysin ymmärtää, miten kolme jumallista persoonaa, vaikkakin toisistaan erillisiä, ovat kuitenkin yksi ja sama Jumala, koska kyseessä on yliluonnollinen mysteeri.

 • osoitamme kirkossa uskoa ja kunnioitusta Pyhälle Kolminaisuudelle monin tavoin. Esimerkiksi tehdessämme ristinmerkin tai lausuessamme: ”Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle”.

34. Mikä on yliluonnollinen mysteeri?

Yliluonnollinen mysteeri on asia, josta voimme mahdollisesti ymmärtää jotain, mutta emme kaikkea, mutta jonka uskomme vakaasti, koska Jumala on sen ilmoittanut.

 • on olemassa asioita, joita voimme ymmärtää järjellämme sekä asioita, jotka vain Jumala tietää, ja joita ei voida tietää, ellei Jumala niitä ilmoita. Jumalan ilmoittamia asioita kutsutaan yliluonnollisiksi mysteereiksi. Ne tulee uskoa sen vuoksi, että Jumala on ilmoittanut ne.
 • jumalalliset mysteerit ylittävät luonteensa puolesta ihmisen käsityskyvyn, ja vaikka ne uskotaan, ne pysyvät tämän elämän ajan hämärinä. Jumalan mysteerien ymmärtämiseksi rajallisen ihmismielen pitäisi käsittää ääretön.
 • taivaassa nämä salaisuudet ymmärretään täydellisemmin, mutta ei koskaan äärettömän täydellisesti
 • on hyvä ja oikein uskoa Jumalan ilmoittamat yliluonnolliset salaisuudet, koska Jumala ei voi pettää eikä tulla petetyksi. Jokapäiväisessä elämässä uskomme monta asiaa, joita ihmiset meille sanovat vaikka – toisin kuin Jumala – he voivat pettää ja tulla petetyiksi.
 • uskominen tarkoittaa uskoa Jumalan ilmoittamat uskontotuudet eli jumalalliset mysteerit todeksi. Uskominen voi tarkoittaa sen lisäksi muutakin, mutta se tarkoittaa ainakin tätä.

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle – niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen”

Andrev Rublev – Pyhä Kolminaisuus.

KYSYMYKSIÄ:

Oikein / väärin:

 1. Isä Jumala on ollut olemassa ennen Poikaa ja Pyhää Henkeä.
 2. Pyhän Kolminaisuuden toista persoonaa kutsutaan Sanaksi.

Kirjoita vastauksesi:

 1. On monia asioita, jotka uskomme, koska joku luotettava ihminen tai taho kertoo meille niistä, vaikka emme itse ole niitä nähneet. Anna kolme esimerkkiä tällaisesta.
 2. Anna esimerkki Raamatunkohdasta, jossa Jeesus mainitsee selvästi Pyhän Kolminaisuuden.
 3. Albert ihailee Jeesusta suurena ihmisenä, mutta ei voi uskoa, että Jeesus on Jumala. Hän ei suostu uskomaan, että Jumalassa on kolme persoonaa. Hän sanoo, että hänen mielensä kapinoi sitä vastaan, että hän uskoisi jotain, mitä hän ei voi ymmärtää. Koeta selittää hänelle, miksi hänen asenteensa on väärä.
 4. Anna yksi esimerkki siitä, miten kirkossa osoitetaan kunnioitusta Pyhälle Kolminaisuudelle.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close