Oppitunti 5: Ihminen. Lankeemus

48. Mikä on ihminen?

Ihminen on ruumiin ja sielun omaava Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luotu olento.

 • ruumis ja sielu yhdessä ovat ihminen. Sielu ei ole missään tietyssä ruumiinosassa vaan kokonaan ja täysin jokaisessa osassa.

”Jumala loi ihmisen maan tomusta ja puhalsi tämän sieraimiin elämän hengen – ja ihmisestä tuli elävä olento” (*Gen. 2:7)

49. Onko Jumalan kaltaisuus ruumiissa vai sielussa?

Jumalan kuva on ennenkaikkea sielussa.

 • kaikki luodut muistuttavat Jumalaa siinä mielessä että ne ovat olemassa. Kasvit ja eläimet muistuttavat Jumalaa siinä mielessä, että ne ovat eläviä, mutta mitään niistä ei tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Kasveilla ja eläimillä ei ole rationaalista sielua, jolla ne voisivat tuntea Jumalan ja rakastaa häntä.

50. Millä tavalla sielu on Jumalan kaltainen?

Sielu on Jumalan kaltainen, koska se on henki, jolla on ymmärrys ja vapaa tahto, ja se tulee elämään ikuisesti.

 • sielu elää ikuisesti, koska se on henki. Henki on aineeton olio (substanssi), jossa ei ole osia. Se ei voi hajota.
 • sielun ikuisesti jatkuvaa elämää kutsutaan kuolemattomuudeksi
 • ymmärrys on sielun kyky käsittää, arvioida ja päätellä ja siten tietää hyvä ja paha
 • vapaa tahto on sielun kyky valita tehdä jotain tai olla tekemättä

”Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua” (Matt. 10:28)

 • omatunto on se arvio, jolla päätämme tässä ja nyt, mitä pitäisi tehdä hyvänä tai välttää pahana. Omatunto ei ole vain tuntemus jostain vaan arvio.
 • ihminen on Jumalan kaltainen erityisesti tuntiessaan Jumalan
  • joko pelkästään luonnollisella tavalla ilman Jumalan armon apua
  • tai yliluonnollisella tavalla Jumalan armon avulla
  • ja täydellisesti taivaassa sen erityisen valon avulla, jonka Jumala antaa autuaille

51. Keitä olivat ensimmäiset ihmiset?

Ensimmäiset ihmiset olivat Aadam ja Eeva, koko ihmiskunnan esivanhemmat.

 • ihmisen sielu, joka on aineeton, ei ole voinut kehittyä pelkästä aineesta
 • evoluutioteorian ei itsessään tarvitse olla katolista uskoa vastaan, jos hyväksytään, että Jumala paitsi luo sielun, myös jollain erityisellä tavalla vaikuttaa Aadamin ruumiin syntymiseen

52. Mikä oli merkittävin lahja, jonka Jumala oli antanut Aadamille ja Eevalle?

Merkittävin lahja, jonka Jumala oli Aadamille ja Eevalle antanut, oli pyhittävä armo, joka teki heidät Jumalan lapsiksi ja antoi heille oikeuden taivaaseen.

 • pyhittävä armo on yliluonnollinen lahja, joka on osallisuutta Jumalan itsensä luontoon, ja joka kohottaa ihmiset yliluonnollisen piiriin tavallisen luotuisuuden yläpuolelle
 • pyhittävän armon kanssa Jumala antoi Aadamille ja Eevalle yliluonnolliset hyveet (*) ja Pyhän Hengen lahjat

53. Mitä muita lahjoja Jumala oli antanut Aadamille ja Eevalle?

Muita Jumalan Aadamille ja Eevalle antamia lahjoja olivat onnellisuus paratiisin puutarhassa, suuri tietämys, vapaus kärsimyksestä ja kuolemasta sekä se, että järki hallitsi passioita.

 • jos Aadam ei olisi langennut syntiin, hän olisi välittänyt nämä lahjat jälkeläisilleen
Aadam ja Eeva. Kuva: Selbyman.

54. Minkä käskyn Jumala antoi Aadamille ja Eevalle?

Jumala käski Aadamia ja Eevaa olemaan syömättä tietyn paratiisin puutarhassa kasvavan puun hedelmää.

”Hän käski sanoen: ’Voit syödä kaikista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö – sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuolemalla kuoleva” (*1. Moos. 2:16-17)

 • Jumala sanoi Aadamille ja Eevalle myös: viljelkää ja varjelkaa maata ja ottakaa se haltuunne sekä lisääntykää ja täyttäkää maailma

55. Tottelivatko Aadam ja Eeva Jumalan käskyä?

Aadam ja Eevan eivät totelleet Jumalan käskyä vaan söivät kielletyä hedelmää.

”Nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä, miellyttävä silmille ja houkutteleva antamaan tietoa. Ja niin hän otti hedelmän, söi ja antoi myös miehelleen, joka hänkin söi” (1. Moos. 3:6*)

 • syömällä kiellettyä hedelmää Aadam ja Eeva lankesivat ylpeyteen ja tottelemattomuuteen. Aadam ja Eeva tekivät vakavan synnin, koska he olivat tahallaan tottelemattomia Jumalan vakavalle käskylle.

56. Mitä Aadamille ja Eevalle tapahtui heidän syntinsä vuoksi?

Syntinsä vuoksi Aadam ja Eeva menettivät pyhittävän armon, oikeuden taivaaseen ja erityiset lahjansa: heistä tuli kuoleman ja kärsimyksen alaisia, heitä alkoi hallita suuri taipumus pahaan ja heidät karkotettiin paratiisin puutarhasta.

57. Mitä seurauksia meille on koitunut Aadamin synnistä?

Aadamin synnin vuoksi me, Aadamin jälkeläiset, synnymme ilman pyhittävää armoa ja perimme hänen rangaistuksensa, samoin kuin olisimme perineet hänen lahjansa, jos hän olisi ollut kuuliainen Jumalalle.

”Niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden ihmisen kuuliaisuuden kautta monista tehdään vanhurskaita” (Room. 5:19*)

58. Miksi tätä syntiä meissä kutsutaan?

Tätä syntiä meissä kutsutaan perisynniksi [tai alkusynniksi].

59. Miksi tätä syntiä kutsutaan perityksi?

Tätä syntiä kutsutaan perityksi, koska se tulee meille sen kautta, että olemme Aadamin jälkeläisiä.

60. Mitä perimme perisynnin kautta? (*)

Perisynnin kautta perimme kuoleman, kärsimyksen, tietämättömyyden sekä vahvan taipumuksen syntiin.

 • perisynti selittää, miksi ihmisellä on usein kiusaus pahaan ja hän niin helposti kääntyy pois Jumalasta
 • kaste ottaa pois perisynnin. Mutta perisynnin rangaistukset – kuolema, kärsimys, tietämättömyys ja vahva taipumus syntiin – säilyvät kasteen jälkeenkin
 • vaikka meissä on perisynnin seurauksena vahva taipumus syntiin, luontomme itsessään ei ole paha; se voi tehdä joitain luonnollisia hyviä tekoja ilman armon apuakin

”Jumala katseli kaikkea luomaansa ja havaitsi sen oikein hyväksi” (1. Moos. 1:31*)

61. Onko Jumala epäoikeudenmukainen rangaistessaan meitä Aadamin synnin johdosta?

Jumala ei ole epäoikeudenmukainen rangaistessaan meitä Aadamin synnin perusteella, koska perisynti ei vie meiltä pois mitään, mihin meillä olisi ehdoton oikeus pelkästään ihmisolentoina, vaan ainoastaan vapaat lahjat, jotka Jumala hyvyydessään olisi antanut meille, ellei Aadam olisi tehnyt syntiä.

62. Onko ketään ihmistä koskaan varjeltu kokonaan vapaana perisynnistä? (*)

Jeesus Kristus, tosi-Jumala ja tosi-ihminen, ihmiskunnan Lunastaja, oli vailla perisyntiä. Autuas Neitsyt Maria varjeltiin vapaana perisynnistä hänen jumalallisen Poikansa ansioiden perusteella. Tätä kutsutaan Neitsyt Marian perisynnittömäksi sikiämiseksi.

 • sikiämisensä ensihetkestä alkaen Neitsyt Marialla oli pyhittävän armon täyteys ja Pyhän Hengen lahja (*). Tämän erityisen lahjan hän sai Poikansa Jeesuksen ansioiden vuoksi

”Minä laitan vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemesi ja hänen siemensä välille. Hän murskaa sinun pääsi ja sinä pistät häntä kantapäähän” (1. Moos. 3:15)

 • ”Jumalan erityisestä armosta hän [Neitsyt Maria] ei tehnyt koko maallisen elämänsä aikana yhtään syntiä” (Katekismus, 411)

”Enkeli tuli sisään ja lausui: ’Terve, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa’” (Luuk. 1:28)

Kuvat: Aadam ja Eeva. Selbyman. Wikipedia Commons. CC BY-SA 3.0. Karkotus paratiisista – yksityiskohta teoksesta Annunsiaatio, Fra Angelico, The Yorck Project. Messina: Annunsiaatio. The Yorck Project.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close