Oppitunti 6: Synnin teot

63. Onko perisynti ainoa synti?

Perisynti ei ole ainoa synti; on olemassa myös toisenlaista syntiä, jota kutsutaan synnin teoksi tai tekosynniksi, ja jota teemme itse.

64. Mikä on tekosynti?

Tekosynti on mikä tahansa tahallinen ajatus, tahtominen, sana, teko tai laiminlyönti, jonka Jumalan laki kieltää.

65. Montako tekosynnin lajia on olemassa?

Tekosyntejä on kahdenlaisia: kuolemansyntejä ja lieviä syntejä.

66. Mikä on kuolemansynti?

Kuolemansynti on vakava loukkaus Jumalan lakia vastaan.

 • niin sanotut ”seitsemän kuolemansyntiä” (ylpeys, ahneus, kateus jne) eivät itsessään ole kuolemansyntejä tässä mielessä. Niitä tulisi pikemmin kutsua pääsynneiksi. Katso kysymykset 74-75.

67. Miksi tätä syntiä kutsutaan kuolemansynniksi?

Sitä kutsutaan kuolemansynniksi, koska se riistää synnintekijältä pyhittävän armon, sielun yliluonnollisen elämän.

 • ”yliluonnollinen” tarkoittaa luonnon ylittävää. Pyhittävä armo on osallisuutta Jumalan omaan elämään. Tällainen ylittää ihmisen tavallisen elämän, ja siksi pyhittävää armoa kutsutaan yliluonnolliseksi.

68. Mitä muuta kuolemansynti tekee sielulle kuin riistää siltä pyhittävän armon?

Sen lisäksi, että kuolemansynti riistää sielulta pyhittävän armon, se tekee sielun Jumalan viholliseksi, poistaa kaikkien hyvien tekojen ansiot, vie sielulta oikeuden iankaikkiseen elämään taivaassa ja saattaa sen ansaitsemaan iankaikkisen rangaistuksen helvetissä.

Mutta jos hurskas kääntyy pois hurskaudesta ja tekee sitä iljettävää vääryyttä, mitä pahat tekevät, saako hän elää? Mitään hänen tekemäänsä hurskasta ei muisteta: siinä kieroilussa ja siinä synnissä, jonka hän on tehnyt, niissä hän kuolee” (Hes. 18:24*)

Kun himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on kypsynyt, se synnyttää kuoleman” (Jaak. 1:15*)

69. Minkä kolmen asian täytyy olla läsnä, jotta synti on kuolemansynti?

Jotta synti olisi kuolemansynti, kolmen asian on oltava läsnä:

1) ajatuksen, tahtomisen, sanan, teon tai laiminlyönnin täytyy olla vakavasti väärin tai ajateltu vakavasti vääräksi

2) synnintekijän täytyy olla tietoinen tämän synnin vakavasta vääryydestä

3) synnintekijän täytyy suostua tähän syntiin täysin

a) vakavasti väärät asiat tiedetään sellaisiksi Raamatun, Tradition, kirkon opetuksen tai asioiden itsensä luonteen perusteella

b) synnintekijä on tietoinen asian vakavasta vääryydestä jos hän:

 • on joko selvästi tietoinen
 • tai ainakin ajattelee, että teko on vakavasti synnillistä
  • sillä hetkellä, jona hän
   • joko tekee synnin
   • tai tekee jotain, josta etukäteen näkee synnin seuraavan.

c) synnintekijä suostuu pahaan täysin,

 • jos hän valitsee tehdä pahaa vaikka voisi täysin vapaasti valita, että ei tee.
 • henkilö, joka täysin vapaasti suostuu tekemään jotain todella pahaa on syyllinen kuolemansyntiin, vaikka hän ei toteuttaisikaan tekoa koskaan käytännössä, koska hän on valinnut hyvän sijasta pahan (*).

d) kun synnintekijä tietoisena pahasta suostuu siihen, hänen sanotaan tekevän muodollisen synnin.

e) kun henkilö tekee pahaa mutta ei ole mitenkään tietoinen siitä, hänen sanotaan tekevän materiaalisen synnin: esimerkiksi henkilö, joka ei mene sunnuntaimessuun, koska ei ole tietoinen, että on sunnuntai, tekee materiaalisen synnin. Jumala ei vaadi ihmistä vastuuseen materiaalisista synneistä eivätkä ne vie meiltä pyhittävää armoa.

Siir. 15:18:

”Ihmisen edessä on elämä ja kuolema, hyvä ja paha: kumman hän valitsee, se hänelle annetaan”

70. Mikä on lievä synti?

Lievä synti on vähemmän vakava loukkaus Jumalan lakia kohtaan, joka ei riistä sielulta pyhittävää armoa, ja joka voidaan antaa anteeksi myös ilman ripin sakramenttia.

 • lievästä synnistä voi joissain olosuhteissa tulla kuolemansynti:
  • kun itsessään lievän synnin tekee henkilö, joka ajattelee sen olevan vakavasti väärin [itsessään vakavaan syntiin ei pidä koskaan suostua: katso kysymys 71]
  • tekoon vaikuttavien olosuhteiden perusteella: jos henkilö esimerkiksi valehtelee pienestä asiasta mutta vannottuaan valalla puhuvansa totta
  • jos vähäisten syntien materiaali, joka teoissa itsessään ei ole merkittävä, kasvaa merkittäväksi: esimerkiksi jos joku varastaisi usein pienen määrän rahaa ja se kasautuisi suureksi määräksi.

71. Millä tavalla synti voi olla lievä?

Synti voi olla lievä kahdella tapaa:

1) kun tehty teko ei ole vakavasti väärin

2) kun tehty teko on vakavasti väärin, mutta tekijä ajattelee vilpittömästi, että se on vain lievästi väärin tai ei anna sille täyttä suostumusta.

 • jos henkilö on epävarma synnin vakavuudesta siitä huolimatta tekee kyseisen synnin, hän syyllistyy kuolemansyntiin, koska hän osoittaa olevansa valmis loukkaamaan Jumalaa vakavasti. Epävarmana ei pidä toimia vaan pitää muodostaa varma käsitys eli varma omantunnon ratkaisu (*).

72. Miten lievä synti vahingoittaa meitä?

Lievä synti vahingoittaa meitä tekemällä meidät vähemmän innokkaiksi palvelemaan Jumalaa, heikentämällä kykyämme vastustaa kuolemansyntiä ja se saattaa meidät ansaitsemaan Jumalan rangaistuksen joko tässä elämässä tai kiirastulessa.

Matt. 12:36:

”Minä sanon teille – jokaisesta turhasta sanasta he tulevat tuomiopäivänä vastaamaan”
lievä syntikuolemansynti
vahingoittaa yliluonnollista elämäätuhoaa yliluonnollisen elämän
rangaistaan tässä elämässä tai kiirastulessajohtaa katumattomana ja tunnustamattomana helvettiin

73. Miten voimme pysyä erossa synnin tekemisestä?

Voimme pysyä erossa synnin tekemisestä rukoilemalla ja ottamalla vastaan sakramentteja; muistamalla, että Jumala on aina kanssamme; muistamalla, että ruumiimme ovat Pyhän Hengen temppeleitä; pysymällä työssä tai vapaa-ajalla ahkerana; vastustamalla viipymättä synnin lähteitä meissä; sekä välttämällä tilaisuuksia syntiin.

74. Mitkä ovat tekosyntien päälähteet?

Tekosyntien päälähteet ovat: ylpeys, ahneus, kateus, viha, siveettömyys (himo), nautinnonhalu (mässäily), laiskuus tai kyllästyneisyys; näitä kutsutaan yleensä pääsynneiksi.

a) ylpeys on liiallista oman erinomaisuuden tavoittelua. Se on vastoin nöyryyden hyvettä.

b) ahneus on ajallisten hyödykkeiden liiallista tavoittelua. Ahneutta on on kahdenlaista:

ensinnäkin ajallisten hyödykkeiden liiallista tavoittelua hankkien tai pitäen niitä hallussa epäoikeudenmukaisesti. Tämä ahneuden muoto on vastoin oikeudenmukaisuutta ja usein kuolemansynti;

toiseksi ajallisten hyödykkeiden liiallista tavoittelua rakastaen tai haluten niitä liikaa. Tämä ahneuden muoto on vastoin anteliaisuutta ja on yleensä lievä synti.

c) kateus on surua toisen hyvästä onnesta koska sen ajatellaan olevan pois omasta erinomaisuudesta. Se on vastoin rakkauden hyvettä.

d) viha on liiallista koston tavoittelua tai järjenvastaista ihmisen tai asian vastustamista. Se on vastoin sävyisyyden hyvettä.

e) siveettömyys (himo) on ruumiillisten nautintojen liiallista tavoittelua. Se on vastoin siveyden hyvettä.

f) nautinnonhalu (mässäily) on liiallista ruoan ja juoman tavoittelua. Se on vastoin kohtuuden hyvettä.

g) laiskuus tai kyllästyneisyys on vastenmielisyyttä hengellisiä asioita kohtaan koska niiden saavuttaminen vaatii liian paljon vaivaa. Se on vastoin rakkauden hyvettä.

75. Miksi näitä kutsutaan pääsynneiksi?

Näitä ei kutsuta pääsynneiksi sen vuoksi, että ne olisivat itsessään suurimpia syntejä, vaan siksi, että ne ovat pääsyitä, joiden vuoksi ihmiset tekevät syntiä.

a) ylpeys on julkeuden, kunnianhimon, turhamaisuuden ja ylpeilyn lähde

b) ahneudesta seuraa kovasydämisyyttä köyhiä kohtaan, varkauksia, petoksia ja vilpillisyyttä

c) kateudesta seuraa vihaa, herjaamista, pahanpuhumista, iloa lähimmäisen vahingosta ja murhetta hänen menestyksestään

d) viha on törkeyksien, jumalanpilkan, riitojen ja murhien lähde

e) siveettömyys (himo) johtaa mielen sokeuteen, ajattelemattomuuteen, hätiköimiseen, epävakauteen, itserakkauteen, Jumalan vihaamiseen, maailmallisuuteen ja epätoivoon

f) nautinnonhalu (mässäily) johtaa mielen tylsyyteen, ylenmääräiseen puheliaisuuteen sekä karkeisiin ja rivoihin puheisiin

g) laiskuudesta tai kyllästyneisyydestä seuraa vakavasti velvoittavien hyvien töiden laiminlyömistä

76. Mitä ovat syntiin helposti johtavat tilanteet?

Syntiin helposti johtavia tilanteita ovat kaikki sellaiset ihmiset, paikat tai asiat, jotka helposti johtavat meidät syntiin.

a) on vakava velvoite välttää kuolemansyntiin helposti johtavia tilanteita

b) jos olosuhteet pakottavat meidät kuolemansyntiin helposti johtavaan tilanteeseen, velvollisuutemme on pitää huoli tarvittavista varotoimenpiteistä kuten rukouksesta sekä ripin ja eukaristian sakramenttien säännöllisestä vastaanottamisesta

 • ilman rukousta sekä ripin ja eukaristian säännöllistä vastaanottamista on erittäin vaikeaa ellei käytännössä mahdotonta olla lankeamatta kuolemansyntiin (*)

KYSYMYKSIÄ:

Kirjoita vastauksesi:

 1. Jennillä ei ole rahaa ostaa hienoa vaatetta, jota hän toivoisi. Hän päättää varastaa sen. Kaupassa hän kuitenkin näkee vartijan, eikä siksi tohdi varastaa. Välttyikö hän kokonaan synniltä vartijan vuoksi? Perustele vastauksesi.

Valitse kyllä / ei:

 1. Petri ei tiennyt, että tänään oli sunnuntai, ja siksi hän ei mennyt messuun. Tekikö hän vakavan synnin?
 2. Jaakko tiesi, että tänään on sunnuntai, ja että sunnuntaina pitää osallistua messuun. Kirkko on lyhyen kävelymatkan päässä Jaakon kotoa, mutta hän ei viitsi mennä, vaan jää kotiin pelaamaan tietokoneella. Tekeekö Jaakko vakavan synnin?

Yhdistä oikein:

1. ylpeydestä seuraa: ___a) mielen tylsyyttä, ylenmääräistä puheliaisuutta sekä karkeita ja rivoja puheita
2. ahneudesta seuraa: ___b) vakavasti velvoittavien hyvien töiden laiminlyömistä
3. kateudesta seuraa: ___c) mielen sokeutta, ajattelemattomuutta, hätiköimistä, epävakautta, itserakkautta, Jumalan vihaamista, maailmallisuutta ja epätoivoa
4. vihasta seuraa: ___d) julkeutta, kunnianhimoa, turhamaisuutta ja ylpeilyä
5. siveettömyydestä (himosta) seuraa: __e) vihaa, herjaamista, pahanpuhumista, iloa lähimmäisen vahingosta ja murhetta hänen menestyksestään
6. nautinnonhalusta (mässäilystä) seuraa: __f) törkeyksiä, jumalanpilkkaa, riitoja ja murhia
7. laiskuudesta tai kyllästyneisyydestä seuraa: __g) kovasydämisyyttä köyhiä kohtaan, varkauksia, petoksia ja vilpillisyyttä
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close