Pyhän messun järjestys – Ordo sanctae missae

Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kansa: Aamen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.
(alkutervehdys: tässä on eri vaihtoehtoja. esim:)
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
(synnintunnustus: tässä on eri vaihtoehtoja. esim:)
Tunnustakaamme syntimme, että olisimme kelvolliset viettämään pyhiä salaisuuksia.Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
P+K: Tunnustan Jumalalle kaikkivaltiaalle ja teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein omasta syystäni, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaista Neitsyttä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Herraa, Jumalaamme.Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opete et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.
Aamen.
Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Herra, armahda <Kyrie eleison>
Herra, armahda <Kyrie eleison>
Kristus, armahda <Christe eleison>
Kristus, armahda <Christe eleison>
Herra, armahda <Kyrie eleison>
Herra, armahda <Kyrie eleison>
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
(Kunnia Jumalalle – Gloria)(Gloria)
Rukoilkaamme (+päivän rukous)Oremus.
SANAN LITURGIA
(1. lukukappale)
Tämä on Herran sanaa.
Kiitos Jumalalle.
Verbum Domini.
Deo gratias.
(psalmi kertosäkeineen)
(2. lukukappale)
(Tämä on Herran sanaa)
(Kiitos Jumalalle)
(halleluja + värssy ennen evankeliumia)
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Luemme pyhästä evankeliumista N:n mukaan.
Kunnia sinulle, Herra.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio sancti evangelii secundum N.
Gloria tibi, Domine.
(evankeliumi)
Tämä on Herran sanaa.
Kiitos sinulle, Kristus.
Verbum Domini.
Laus tibi, Christe.
(Uskontunnustus – Credo)
(esirukoukset)
(Lukija: Me rukoilemme sinua)
(Kuule meitä, laupias Herra Jumala)
(Credo)
EUKARISTIA
ENSIMMÄINEN OSA
(lahjojen esiinkanto)
Rukoilkaa kaikki, että tämä minun ja teidän uhrinne olisi otollinen Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Herra ottakoon uhrin vastaan sinun käsistäsi, nimensä kiitokseksi ja kunniaksi, meidän ja koko pyhän kirkkonsa hyödyksi.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne
Ylennämme ne Herran puoleen.
Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
Se on arvokasta ja oikein.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.
(valmistusrukous)
P+K: Pyhä, pyhä, pyhä, Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna, korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna, korkeuksissa.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
(eukaristinen rukous)
Tämä on uskon salaisuus.
Me julistamme sinun kuolemaasi Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.
Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
(rukous jatkuu)
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä, sinulle Jumalalle kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä, kaikki kunnia ja kirkkaus, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
Per ipsum, et cum ipsum et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
TOINEN OSA: YHTEYSATERIA (KOMMUUNIO)
(kehotus rukoilemaan)
P+K: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
(pappi jatkaa rukousta)
… odottaessamme autuaallisen toivomme täyttyämistä, ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista.
Sillä sinun on valtakunta, ja voima, ja kunnia, iankaikkisesti.
…expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
(pappi jatkaa rukousta)
… sinä joka elät ja hallitset, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.
… qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
(mahdollinen rauhanmerkki)
(P+)K: Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä.
Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä.
Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, anna meille rauha.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan ehtoollispöytään.
P+K: Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
(eukaristian jako)
(P: Kristuksen ruumis)
(Eukaristian vastaanottaja: Aamen)
(Corpus Christi.)
(Amen.)
(ehtoollisvälineiden puhdistus)
Rukoilkaamme.
(rukous)
Aamen.
Oremus.
(oratio)
Amen.
LOPPUMENOT
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, Isä, ja Poika, ja Pyhä Henki.
Aamen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Menkää Herran rauhassa.
Kiitos Jumalalle.
Ite, missa est.
Deo gratias.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close