Rekisteröityminen – Registration

Katolisen kirkon ja seurakunnan jäseneksi tulee rekisteröityä. Rekisteröityminen auttaa viranomaisia tilastoissa sekä hiippakuntaa. Tässä ohjeet rekisteröitymiseen.

One should register her-/himself as a member of the Catholic Church in Finland and as a member of the parish. The registration helps the state official to keep the records and it helps the diocese. Here is how the registration is done.


1. Täytä oheinen lomake (Fill this form)

Lomake viranomaisille (form for the state authority)

Skannaa tämä lomake ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen: ursula (a) katolinen.fi. Voit myös ottaa valokuvan, jos et voi skannata.

Scan this form and send it by email to: ursula (a) katolinen.fi. Or take a picture, if you cannot scan it.

Ohjeet lomakkeen täyttöön (Instructions for filling the form):

 • kohtaan ”Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy” kirjoitetaan ”Katolinen kirkko Suomessa, Pyhän Ursulan seurakunta” (tip 1: to the field: ”Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy”, one writes: ”Katolinen kirkko Suomessa, Pyhän Ursulan seurakunta”)

Jos liität samalla 12-17 -vuotiaita lapsia, he täyttävät seuraavan lomakkeen (If 12-17 year old children are joined too, they fill the following form):

 • 12-17 vuotiaiden lomake (form for 12-17 year old children)
  • merkitse tässä rasti kohtaan ”liitetään jäseneksi” ja kirjoita ”Katolinen kirkko Suomessa, Pyhän Ursulan seurakunta” (check the box ”liitetään jäseneksi” and write ”Katolinen kirkko Suomessa, Pyhän Ursulan seurakunta”

Voit lähettää lomakkeet myös tavallisella postilla osoitteeseen: Pyhän Ursulan seurakunta, Valimontie 1, 45100 Kouvola (You can also send the forms by regular mail if you prefer that. The address is: Pyhän Ursulan seurakunta, Valimontie 1, 45100 Kouvola). Seurakunta lähettää nämä tiedot viranomaiselle, joka pitää yllä omaa tietokantaansa (The parish will send this information to the state official, who keeps his own records).

2. Lähetä tiedot seurakunnalle (Send the information for the parish)

Huom: ennen tätä varmista, että olet lähettänyt kohdan 1. mukaisen lomakkeen seurakuntaan.

Please note: before filling this information, make sure you have completed the step 1 above and sent the form to the parish.

Rekisteröityminen:

  Saadut sakramentit

  Kerro saamasi sakramentit siinä määrin kuin muistat ja tiedät.
  Kerro sakramentin nimi, milloin saatu, missä saatu (kirkko, kaupunki ja maa), kuka toimitti. Avioliitosta kerro myös, onko se solmittu katolisessa kirkossa.

  Esimerkiksi: Kaste: 1.12.1985, Pyhän Henrikin kirkko Helsinki Suomi, isä Pio Agnelli. Vahvistus: jne. Ensikommuunio: jne. Avioliitto: 1.10.2010, Pyhän Henrikin kirkko Helsinki Suomi, vietti isä Pio Agnelli. Avioliitto solmittiin katolisessa kirkossa.

  Jos et muista jotain tietoa jostain sakramentista, kirjoita, että lähetät tiedot myöhemmin. Voit lähettää puuttuvat tiedot myöhemmin tällä lomakkeella tai sähköpostilla (ursula (a) katolinen.fi)

  Sacraments received

  Please tell what sacraments you have received as well as you remember.
  Please tell the name of the sacrament, when received, where received (church, city, country), by whom. Regarding marriage, please tell also if it was contracted in the Catholic Church.

  Eg: Baptism: 1st December 1985, St. Henry's Church Helsinki Finland, father Pio Agnelli. Confirmation: etc. First Communion: etc. Marriage: 1st October 2010, St. Henry's Church Helsinki, celebrated by father Pio Agnelli. The marriage was contracted in the Catholic Church

  If you don't remember the information about some sacrament, write, that you will provide the information later. You can send the missing information later by this form or by email (ursula (a) katolinen.fi)

  (GDPR)

  Tahdon rekisteröityä yllä mainitun seurakunnan jäseneksi. (GDPR:) Hyväksyn sen, että rekisterinpitäjä (Katolinen kirkko Suomessa/ kyseinen seurakunta) tallettaa minusta rekisteröitymistä varten luovuttamiani henkilötietoja ja suostun siihen, että rekisterinpitäjä käyttää näitä tietoja toiminnassaan tarvitsemallaan tavalla. Minulla on oikeus pyytää tietojeni tarkistamista tai poistamista. Tietosuojalauseke ja oikeudet (GDPR), katso: https://katolinen.fi/gdpr/ GDPR: I want to register as a member of the St. Ursula's parish. I agree that the registrar (Catholic Church in Finland/this parish) will store personal data I have provided about me for registration purposes and agree that the registrar  can use this information in  registrar’s functions   when needed and as the registrar deems suitable. I have a right to request to see my data, request a correction to my data or its deletion. Data Privacy Notice (GDPR), see: https://katolinen.fi/gdpr/

  Nämä tiedot tulevat seurakunnalle / hiippakunnalle (This information is for the parish / diocese).

  Kiitos rekisteröitymisestäsi! Thank you for your registration!

  %d bloggaajaa tykkää tästä:
  search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close