Vahvistuskurssi

Tällä sivulla julkaistaan vahvistuksen sakramenttiin valmistavan kurssin materiaalia. Kurssin suorittajat voivat täältä kerrata kunkin oppitunnin kysymykset ja vastaukset.

Materiaali seuraa mukaillen Baltimore Catechism nr. 3 Confraternity Edition -katekismusta. Sitä voi käyttää myös oheislukemistona, peruskatekismuksena, kirkon uskoon perehtyessä. Kysymysten tarkempi läpikäyminen tapahtuu vahvistuskurssilla.

OSA 1: Uskontunnustus

  1. Elämän tarkoitus
  2. Jumala ja hänen täydellisyytensä

OSA 2: Kymmenen käskyä

OSA 3: Sakramentit ja rukous

Kuva: Sassoferrato: The Virgin praying. Lähde: Wikipedia Commons.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close